کلید واژه ::

سفته

تعداد موارد : 6

حکم شرعی فروش چک و سفته مدت دار

اخبار

رهبر معظم انقلاب اسلامی به استفتائی پیرامون «فروش چک» پاسخ گفتند....

رستگاری در دقیقه 90

مقالات مجلات

رستگاری در دقیقه 90عنوان فیلم: در بند فیلم نامه نویس و فیلم ساز: پرویز شهبازی نقش آفرینان: نازنین ...

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری

مقالات

نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیرربوی باشد، این مقاله مو...