کلید واژه ::

قیام تبریز

تعداد موارد : 13

ویژه نامه در امتداد اربعین (به مناسبت سالروز قیام 29 بهمن تبریز)

ویژه نامه ها

آذربایجان در تاریخ معاصر ایران همواره از نقش ویژه ای برخوردار بوده است و خصوصا در جریان نهضت و روند ...

قیام 29 بهمن مردم تبریز

آلبوم تصویر

قیام عمومی مردم تبریز در 29 بهمن ماه سال 56، بزرگترین حضور توده ای و یکپارچه مردم در سیر تکوین انقلا...

تصاویر آیت الله شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی

آلبوم تصویر

قیام عمومی مردم تبریز در 29 بهمن ماه سال 56، بزرگترین حضور توده ای و یکپارچه مردم در سیر تکوین انقلا...

قیام 29 بهمن تبریز

مقالات

سال 1356 سال شتاب حرکت اسلامی مردم ایران بود، شهادت حاج مصطفی خمینی زمینۀ همگانی را برای ابراز خشم و...

مثلث شتاب انقلاب 2 (قیام 29 بهمن 1356 تبریز)

مقالات

ساواک فکر نمی کرد که تبریز محل اصلی مراسم چهل شهدای قم و محل اصلی انفجار باشد، لذا پلیس و ساواک تبری...

حماسه 29 بهمن 1356 تبریز و گزارش هیأت ویژه نظام شاهنشاهی

مقالات

قیام مردم تبریز در 29 بهمن 1356 از آنجا که به نهادهای اصلی رژیم ضربه های سنگینی وارد آورد و از بازتا...

روایت اسناد از قیام مردم تبریز در 29 بهمن 1356

مقالات

روز 29 بهمن 1356، مراسم بزگداشت شهدای 19 دی قم که با دعوت علما و روحانیون تبریز برگزار شده بود با آت...

پشتیبانی سراسری مردم ایران از قیام مردم تبریز در 29 بهمن 56

مقالات

کشتار مردم تبریز در 29 بهمن 1356 توسط رژیم پهلوی موجی از اعتراضات و مخالفت ها را در سراسر کشور به وج...

دیدار رهبر انقلاب با مردم آذربایجان شرقی

آلبوم تصویر

در آستانه‌ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان ش...

بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی

مقالات

ملّت متّحد است، ملّت مجتمع است. من امروز راجع به این موضوع صحبت میکنم، راجع به بیست ودوّم بهمن هم عر...

یادی از قیام 29 بهمن تبریز

مقالات مجلات

در این شهر اعلامیه آقایان مراجع را با عنوان دعوت مردم به برگزاری مراسم چهلم از جمله این شعارها: «خم...