کلید واژه ::

عقل

تعداد موارد : 1501

سخنرانی آیت الله علوی گرگانی؛ عقل، محبوب ترین آفریده خداوند متعال

سخنرانی و روضه

سخنرانی حاضر از آیت الله علوی گرگانی است که درباره محبوب ترین آفریده خدا که عقل باشد از زبان پیامبر ...

سخنرانی آیت الله مشکینی؛ آثار خرد

سخنرانی و روضه

ارزنده ترین صفات روان انسانی خرد است. از جمله نعمت ها نعمت عقل و خرد است. شما عاقل ترین انسان های جه...

سخنرانی آیت الله مشکینی؛ عقل و اعراض عقلانی

سخنرانی و روضه

از جمله صفاتی است که بر روان عارض می شود همانند تواضع، شجاعت، خضوع، رحم، جبن، بخل و عجب و تکبر و.. ....

اقسام علم

مقالات

اولین راه رسیدن به لقاء الله عمل به واجبات و ترک محرمات است و انسان بدون درنظر گرفتن این دو مقوله به...

ابزار و راه های معرفت دینی از دیدگاه علامه مجلسی

مقالات

ابزار معرفت دینی، از مباحث محوری علم معرفت شناسی است. بررسی دیدگاه های علامه مجلسی درباره ابزار معرف...

سه خصلت

مقالات مجلات

عشق عالمگیر ما

مقالات مجلات

رهرو مکتب تلفیق

مقالات مجلات

تصویر غزل

مقالات مجلات

عقل تا کجا؟

مقالات مجلات

به غذایت نگاه کن

مقالات مجلات

مُهر صیانت

مقالات مجلات

حیا، عقل و جهل

گوهرناب

حیا و شرم انواع و اقسامی دارد که برخی مذموم و برخی ممدوح شمرده شده است. در این حدیث شریف به اقسام و ...

خشم مانع کسب حکمت

گوهرناب

کمتر صفتی از صفات رذیله به اندازه غضب ویرانی به بار می‌ آورد و اگر فهرستی از آثار سوء غضب نوشته شود...