کلید واژه ::

دبیر جدید شورای عالی

تعداد موارد : 2

مراسم معارفه دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی برگزار می شود

اخبار

معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی گفت: مراسم معارفه دکتر "حمید شهریاری" دبیر جدید شورای عالی...

صادق زاده با اشاره به انتصاب دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی; روند جامعه IT به سمت محتوای فرهنگی پی

اخبار

با توجه به تغییراتی که در سطح دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و م...