کلید واژه ::

صهبای حج

تعداد موارد : 4

نرم افزار تلفن همراه «صهبای حج» آماده و رونمایی شد

اخبار

نرم افزار تلفن همراه «صهبای حج» به همت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء آماده و تقدیم علاقه مندان ...

نرم افزار صهبای حج منتشر شد

اخبار

نرم افزار صهبای حج حاوی مجموعه آثار و سخنرانی های حضرت آیت الله جوادی آملی روز گذشته با حضور آیت الل...