کلید واژه ::

تجمع اعتراض‌آمیز طلاب و روحانیان

تعداد موارد : 3

در مدرسه فیضیه برگزار می شود؛ تجمع طلاب و اساتید حوزه علمیه قم در اعتراض به مشکلات اقتصادی

اخبار

تجمع طلاب و اساتید حوزه علمیه قم در اعتراض به مشکلات اقتصادی کشور با عنوان"عدالت اقتصادی" در مدرسه ف...

تجمع اعتراض آمیز طلاب مدرسه فیضیه قم علیه رییس جمهور آمریکا

آلبوم تصویر

طلاب حوزه علمیه قم روز گذشته در اعتراض به سخنان توهین آمیز ترامپ،رئیس جمهور آمریکا،طلاب حوزه علمیه ق...

بیانیه تجمع طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم؛ فرزندان امام آمادگی خود را برای خشکاندن ریشه جریان های هت

اخبار

تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم لحظاتی پیش با صدور بیانیه ای در مدرسه فیضیه به کار خو...