کلید واژه ::

عبدالعظیم الحسنی ( ع )

تعداد موارد : 26

ویژه نامه سید الکریم (به مناسبت سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام)

ویژه نامه ها

اینجا، ری است که فرسنگ ها با مدینه فاصله دارد. اما خاک و آبش، بوی غربت نمی دهد؛ آخر مردمی دارد که تو...

حضرت شاه عبد العظیم حسنی

پرسش و پاسخ

[2] براساس این نسخه از رجال النجاشی، در نسب ایشان، میان وی و امام حسن علیه السّلام، پنج نفر واسطه وج...

ویژه نامه آبروی ری (به مناسبت سال روز رحلت عبدالعظیم حسنی علیه السلام)

ویژه نامه ها

حضرت عبدالعظیم حسنی قدس سره از مشهورترین امامزادگان مدفون در ایران است؛ عصر امام رضا و امام جواد علی...

تصاویر گرافیکی ولادت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)

آلبوم تصویر

عبدالعظیم حسنی (۱۷۳-۲۵۲ ق) مشهور به شاه عبدالعظیم و سیدالکریم از عالمان سادات حسنی و از راویان حدیث....