کلید واژه ::

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

تعداد موارد : 3

سردار سلیمانی; نتیجه کار داعش و لشکرکشی آمریکا شکست است

اخبار

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به حوادث خونبار در سوریه و عراق، فرجام حوادث تروریستی منطقه...

سردار سلیمانی در مجلس خبرگان; تا آخر از سوریه حمایت می کنیم; آمریکا در قضیه سوریه به هیچ نتیجه ای نخ

اخبار

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: آمریکا در مصر به دنبال دموکراسی، در سوریه به دنبال حقوق بشر و ...

سرلشکر سلیمانی; دشمن از اقتدار موشکی و دریایی سپاه مستأصل شده است

اخبار

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، صدور انقلاب اسلامی را در شکل گیری پایگاه های مبارزه با ظلم در اقصی ...