کلید واژه ::

فرمانده سپاه قدس ایران

تعداد موارد : 1

گزارش وترنز تودی از فرمانده ای که پنتاگون از شنیدن نامش هراس دارد

اخبار

یک رسانه آمریکایی طی گزارشی در خصوص سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، وی را قهرمان فراملی جمهوری اسلامی ایر...