کلید واژه ::

سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه

تعداد موارد : 1

تحلیل گاردین از پخش تصاویر فرمانده سپاه قدس در عراق

اخبار

یک روزنامه انگلیسی طی گزارشی در زمینه حضور سردار قاسم سلیمانی در عراق نوشت: ایران در حال ارسال پیام ...