کلید واژه ::

تصاویر حضور حاج‌قاسم در عراق

تعداد موارد : 1

فتوحات «حاج قاسم» در عراق؛ این بار طوزخورماتو

اخبار

شهر طوزخوراتو هیچ گاه به تصرف گروه های تروریستی نظیر داعش نیفتاد، لکن روستاها و مناطق مرزی این شهر ب...