کلید واژه ::

ریاست جمهوری

تعداد موارد : 90

سواد سیاسی نوجوان و رأی اولی ها

مصاحبه و گفتگو

در این مصاحبه به بیان نقش خانواده در خصوص شکل گیری عقاید سیاسی فرزندان و راهکارهای انتقال ارزش ها و ...

حداقل های شرایط نامزدی در انتخابات

مصاحبه و گفتگو

با گرم شدن تنور انتخابات و رقابت های سیاسی به تدریج وظایف بعضی نهادها مانند شورای نگهبان هم وارد دور...

اینفوگرافی انتخاب اصلح

چند رسانه

یک انتخاب خوب و درست، نه فقط در طول چهار سال، گاهی در طول ده ها سال تأثیراتش برای کشور باقی می ماند ...