کلید واژه ::

شیعه انگلیسی

تعداد موارد : 8

زمینه فعالیت فرقه شیرازی ها چیست؟

مصاحبه و گفتگو

نفوذ سرویس های امنیتی در جریان‌های افراطی بسیار راحت است و همان‌طور که این دستگاه‌ها در جریان‌هایی ه...

جریان «تشیع انگلیسی»

مصاحبه و گفتگو

برای مقابله با کنفرانس وحدت ما، برنامه های گسترده توسط رژیم عربستان و هم پیمان با او انجام شده است. ...

آیا فیلم «بانوی بهشت» در ادعای خود صادق است؟

مقالات

فیلم بانوی بهشت در حالی با هزینه ای بالغ بر 15 میلیون دلار و به سبک فیلم های هالیوودی ساخته شده است ...

افشاگری آیت الله اراکی درباره فعالیت های جریان شیرازی؛ خطر جریان شیرازی از لیبرال ها و منافقان بیشتر

اخبار

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که هویت جریان شیرازی بر پایه عوام فریبی بنیان شده است، گفت...