کلید واژه ::

حاج محمود کریمی

تعداد موارد : 137

روضه شهادت غریبانه امام هادی(ع)؛ حاج محمود کریمی

سخنرانی و روضه

روضه شهادت امام هادی علیه السلام و توسل به وجود مبارک ایشان با نوای حاج محمود کریمی....

روضه شهادت امام هادی(ع)؛ حاج محمود کریمی

سخنرانی و روضه

روضه شهادت امام هادی علیه السلام و تاثیر سم بر جگر حضرت و گریز به روضه امام حسین علیه السلام با نوای...

بررسی عرصه‌ های نقش‌ آفرینی هیئت و مداحی

مصاحبه و گفتگو

دیدار اخیر رهبر انقلاب با جمعی از مداحان یکی از دیدارهای پرمضمون چند ماه اخیر بود. بررسی سیره عملی ح...