کلید واژه ::

محسن حججی

تعداد موارد : 23

سر می برند، از ماه ای شب بیا تماشا

مقالات

اما این «مدافعان حرم» که خیلی زود به خیل «شهدای حرم» می پیوندند کیستند و چه در سر دارند؟ آرمان شان چ...

نگاهش فاش می گوید; که از خنجر نمی ترسد

مقالات

محسن حججی از جهادگران و اعضای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود که در عملیاتی مستشاری نزدیک مرز سوریه ب...

همه شعرها برای شهید محسن حججی

مقالات

مُحسِن حُجَجی (۱۳۷۰-۱۳۹۶ش) معروف به شهید حججی، او در سوریه به دست نیروهای داعش به اسارت گرفته شد و پ...

شهید محسن حججی در قاب تصویر

آلبوم تصویر

محسن حججی (۱۳۷۰- ۱۳۹۶) محسن حججی در سال ۱۳۷۰ در شهر نجف آباد اصفهان به دنیا آمد و از جمله رزمندگان ...