کلید واژه ::

مستشار

تعداد موارد : 2

سردار اسدی، فرمانده سابق مستشاران ایرانی در سوریه

مصاحبه و گفتگو

ولایت ‌فقیه بالاترین نعمتی است که خداوند به ما اعطا کرده و امروز همه دشمنی ها متوجه ولایت فقیه است. ...

ادعای روزنامه کویتی; اوباما طرح ترور سردار سليمانی را لو داد!

اخبار

يک روزنامه عربی ادعا کرد که اوباما طرح ترور سردار سليماني را به ایران لو داد!...