کلید واژه ::

اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی

تعداد موارد : 3

رهبر معظم انقلاب; غلط زیادی آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید، نباید اجازه داد حاشیه امن برا

اخبار

رهبر معظم انقلاب اقدام اخیر امریکا نسبت به قدس را «غلط زیادی» خواندند و گفتند: آنها قادر به انجام چن...

دیدار شرکت‌کنندگان در کنفرانس اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی

آلبوم تصویر

شرکت‌کنندگان در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی (1396/10/26 سه‌شنبه ) با ح...