کلید واژه ::

اجلاس وحدت اسلامی

تعداد موارد : 1

بیانات معظم له در دیدار میهمانان شرکت کننده در اجلاس وحدت اسلامی

مقالات

اشغال و تصرف نظامی عراق و تحقیر و به ذلت کشاندن یک ملتِ با فرهنگ و بزرگ ، جرم بین المللی است ؛ اما آ...