کلید واژه ::

آمریکایی

تعداد موارد : 4

تمام کره زمین برای آمریکایی ها نا امن خواهد شد

اخبار

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به ابعاد انتقام سخت ایران اسلامی از تروریست های آمری...

شما آمریکایی ها ریاض و عربستان را زیر آتش قرار دادید

اخبار

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: شما آمریکایی ها ریاض و عربستان را که صد سال یک خمپاره نخورده بود، زیر آت...

عمار حکیم به مقام آمریکایی: عراق خاستگاه تجاوز به دیگران نخواهد بود

اخبار

رئیس جریان حکمت عراق بر اهمیت اجتناب از تشدید اوضاع و عواقب خطرناک آن که آثار منفی بر ملت های منطقه ...

نفت را به فروش می رسانیم؛ قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست

اخبار

رئیس جمهور با قدردانی از همه کسانی که برای ایرانی آباد و توسعه یافته تلاش می کنند، افتتاح هر پروژه ع...