کلید واژه ::

مرثیه

تعداد موارد : 332

هرگز دلی ز غم، چو دل مجتبی نسوخت

مقالات

محمدحسین غروی اصفهانی، مشهور به کمپانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) فقیه، اصولی و فیلسوف قرن چهاردهم. او در کنار آقا...

اشعار (در رثای شهید آیت الله اشرفی اصفهانی(ره))

گوهرناب

شهید آیت الله اشرفی اصفهانی (۱۲۸۱-۱۳۶۱ش) نماینده امام خمینی در استان کرمانشاه و امام جمعه آن شهر بود...

اشعاری در رثای شهید محمد بروجردی

گوهرناب

بهار خرم بستان کجایی؟ / امید دشت و کوهستان کجایی؟ // طنین انداخته فریاد «شاهو» / مسیح ارض ک...

مرثیۀ آ فتاب

مقالات مجلات