کلید واژه ::

آیت الله محمد تقی ستوده (ره)

تعداد موارد : 1

آلبوم تصاویر آیت الله محمد تقی ستوده (ره)

آلبوم تصویر

28 صفر 1430 مصادف است با رحلت مرحوم آیت الله ستوده . محمدتقی ستوده (۱۳۰۰-۱۳۷۸ش) از مدرسین حوزه علمی...