کلید واژه ::

تهران به احترام حاج قاسم

تعداد موارد : 1

تهران به احترام حاج قاسم به پا خاست

اخبار

مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش آغاز شده است و پس از اقامه...