کلید واژه ::

سپهبد شهید قاسم سلیمانی

تعداد موارد : 3

مجموعه اشعار در رثای حاج قاسم سلیمانی

گوهرناب

سردار سپهبد شهید سلیمانی، نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود که تمام ویژگی های مؤمن را می توان در او ی...

قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالا

مقالات

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنۀ پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان به کار گرفته...

آیا در عمر خود چنین اقیانوس انسانی دیده ای؟ هنوز می خواهی به مشورت دلقکها گوش دهی؟

اخبار

وزیر خارجه ایران با انتشار چندین عکس از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد قاسم سلیمان...