کلید واژه ::

۱۸ ماه برنامه ریزی مخفیانه

تعداد موارد : 1

۱۸ ماه برنامه ریزی مخفیانه برای ترور سردار سلیمانی

اخبار

رئیس سی آی ای و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا از دو نقطه متفاوت در کشورشان، صحنه های ورود قاسم سلیمانی...