کلید واژه ::

سردار سلیمانی بهترین پرچمدار

تعداد موارد : 2

انتشار کتاب سردار «شهید سلیمانی»

اخبار

در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان «شهید سلیمانی» از سو...

سردار سلیمانی بهترین پرچمدار ما در منطقه بود

اخبار

 سید حسن نصرالله گفت: مقاومت لبنان به برکت ایران و رهبر آن و فرماندهانی مانند سردار سلیمانی به تهدید...