کلید واژه ::

خانواده شهید سردار سلیمانی

تعداد موارد : 2

اختصاص بودجه به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج قاسم

اخبار

دختر شهید حاج قاسم سلیمانی، با صدور بیانیه ای، از دولت خواست بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد مکتب ...

بخشیده شدن جوان هتاک از سوی خانواده شهید سردار سلیمانی

اخبار

برادر شهید سردار سلیمانی درخواست کرد که پرونده جوان بازداشت شده به اتهام توهین به این شهید، مختومه ش...