کلید واژه ::

اجتماعی بزرگ در کراچی

تعداد موارد : 1

در چهلم سردار سلیمانی اجتماعی بزرگ در کراچی برگزار خواهیم کرد

اخبار

اعلام مراسم چهلم شهدای مقاومت در کراچی با حضور مسئولان مجلس وحدت مسلمین پاکستان، مجلس ذاکرین امامیه،...