کلید واژه ::

آیت الله تحریری

تعداد موارد : 2

نگاه علامه طباطبائی و شاگردان سلوکی ایشان به انقلاب

مصاحبه و گفتگو

۴ آبان ۱۳۶۰ بود که علامه طباطبائی دیده از جهان فرو بست. در طول این ۳۴ سال، دربارۀ وجوه مختلف علمی و ...

مسجد پایگاه ظهور حاج قاسم ها است

اخبار

آیت الله تحریری با بیان اینکه سبک زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به خوبی تربیت مسجدی را نمایان می...