کلید واژه ::

ترور قاسم سلیمانی

تعداد موارد : 1

ترور قاسم سلیمانی نقض منشور سازمان ملل

اخبار

یک گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل های هدفمند و فراقضایی در گزارش جدید خود ترور [سپهبد شهید]قاسم سلیمانی...