کلید واژه ::

شهید قاسم میرحسینی

تعداد موارد : 1

همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(ره)

مقالات

سردار شهید قاسم میرحسینی، جانشین لشکر 41 ثارالله، کسی بود که سردار سلیمانی او را بزرگ لشکر می دانست ...