کلید واژه ::

طهرانی مقدم، حسن

تعداد موارد : 2

مجاهدان و دانشمندان گمنام

مصاحبه و گفتگو

روزی که حاج حسن طهرانی مقدم به شهادت رسید؛ در همان روز حاج قاسم که در همسایگی شهید ساکن بود، بلافاصل...

شهید طهرانی و ولایت پذیری

مصاحبه و گفتگو

حسن طهرانی مقدم مسئول هوا فضای سپاه پاسدران انقلاب اسلامی و ملقب به پدر موشکی ایران و مسئول سازمان ج...