کلید واژه ::

هاشمی، عارف

تعداد موارد : 1

کمک فرمانده نظامی به سیل‌ زدگان

مصاحبه و گفتگو

ما زمینی ها نتوانستیم بشناسیم، حاج قاسم را فقط خدا شناخت. در منش و رفتار و عشق به ولایت او هیچ ناخال...