کلید واژه ::

نقاشی شهدای مقاومت در لبنان

تعداد موارد : 1

نقاشی شهدای مقاومت در لبنان

مصاحبه و گفتگو

محمد اسدی جوزانی، از آن دسته هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی است که پرتره‌های پرشماری را درباره شهدای دفا...