کلید واژه ::

علما

تعداد موارد : 220

عالمان و زمامداران

گوهرناب

انبیا وظیفه داشتند که مرجعیت دینی و سیاسی مردم را بر عهده گرفته و آنها را به عبودیت و بندگی خدا و مع...

طبقات علما و دانشمندان

گوهرناب

علما و دانشمندان در عین تفاوت دیدگاه و مبنای علمی خود، وظیفه هدایت و روشنگری و تبیین اصول و احکام شر...

نقش خواص در هدایت یا گمراهی جامعه

گوهرناب

صلاح یا فساد یک جامعه از عوامل اصلی و زیربنایی پیش رفت و یا رکود آن جامعه به حساب می آید و این عوامل...

هم‌نشینی با حکیمان و نیازمندان و پرسش از علما

گوهرناب

از نکاتی که حکیمان و عالمان الهی، نسبت به آن توصیه و تأکید دارند، مجالست داشتن و همنشینی با علما اس...

معنای تقلید

مقالات

تقلیدِ ممدوح و مشروع از علما در اسلام «سرسپردن» و چشم بستن نیست، چشم باز کردن و مراقب بودن است....

اقتدار معنوی آیت‌الله کاشانی

مقالات

گروهی از بازاریان به فکر چاره‌اندیشی افتادند. آنان باور داشتند که بحران مالی دولت باید برطرف شود. با...

حضور مراجع و علما در کنار رزمندگان در دوران دفاع مقدس

آلبوم تصویر

تصاویر زیر متعلق به تعدادی از مراجع عظام تقلید، علماء و مجتهدینی است که در جبهه های نبرد هشت سال دفا...

پناهندگی به قرآن

گوهرناب

یکی از علمای نجف نقل می کند که: در منزل، کبوتری داشتیم. گربه ای هم گاهی به منزل می آمد و می رفت. یک ...

خاطره ای از علامه امینی

گوهرناب

حب مال از یک طرف و وسوسه شیطانی از طرف دیگر او را به ساختن سینما وادار کرد. سال ها گذشت، اجل او فرا ...

عالم بی عمل

گوهرناب

قرآن کریم در به تصویر کشیدن حال کسانی که عمری را به فرا گرفتن علوم و اصطلاحاتی چند اختصاص داده اند ل...

حاج آقا حسین قمی(از علما و مفاخر قم)

گوهرناب

مرحوم آیت اللَّه العظمی آقای حاج آقا حسین طباطبایی قمی اعلی اللَّه مقامه فرزند مرحوم حاج سید محمود، ...