کلید واژه ::

هان

تعداد موارد : 7

دو تا کاج

مقالات مجلات

دو تا کاجـ بیا به هم دیگر قول بدهیم. هانی این را گفت و اشک چشمانش را با لبه آستین هایش پاک کرد. گف...

هان! سهو مکن

مقالات مجلات

هان! سهو مکن8 30 وقتی می گویند فلان کس «منحرف» شده است، یعنی چه؟ یا وقتی گفته می شود مؤمنان ...

شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه

مقالات مجلات

مسلم در جنگ صفین مسلم بن عقیل از یاران حضرت علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بو...

روز شهادت حضرت مسلم و هانی بن عروه

مقالات مجلات

ای نگاه های غبار گرفته و خواب آلود!من آمده ام!مسلم، پسر عقیل!بیدار شوید، ای دیوارهای کاه گلی جسارت! ...

دو فدایی عشق (شهادت حضرت مسلم و هانی علیهماالسلام)

مقالات مجلات

با مردم کوفه چه کار؟ چه شنیدو چه دید جز پیمان شکنی و ناسزا و ستم؟مسلم کیست؟مسلم فرزند عقیل بن ابی طا...

هان ای بشر ز قصة بم هوشیار شو!

مقالات

هان ای بشر ز قصة بم هوشیار شو!مجله اندیشه صادق، شماره 13 و 14 آکنده از غبار زمین شد فضای بم بشکس...