کلید واژه ::

اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا

تعداد موارد : 1

مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

مقالات

بنابراین می توان ادّعا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض...