کلید واژه ::

امنیت و اقتدار ملی

تعداد موارد : 7

روایتی تازه از مأموریت در صفر مرزی

مصاحبه و گفتگو

۲۷ بهمن ماه سال 1397، روزی است که حضور پرشور مردم شهیدپرور اصفهان تمام دنیا را به تعجب واداشت و برای...

شهید سبزبان سرباز ولایت و امنیت

مصاحبه و گفتگو

به نماز اهل وقت اهمیت بسیاری می داد. همیشه نمازشان را در مسجد محل به جماعت می خواندند. به همین خاطر ...

نتیجه طهارت و پاکی و شهادت

مصاحبه و گفتگو

امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی به خاطر مدافعان و جوانان این مرز و بوم است. از خود پرسیدم، نوجوانی...

چگونگی تبدیل تجربیات دفاع‌ مقدس به نظریه کاربردی

مقالات

دوران دفاع مقدس مملو از تجربیات ارزشمند و موفق بسیاری است که باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. دو...

نامه ای از حاج قاسم سلیمانی به یار شهیدش

مقالات

«حسین جان! عمر انسان در دنیا به سرعت سپری می شود، ما همه به سرعت از هم پراکنده می شویم و بین ما و عز...

دین، امنیت و اقتدار ملی

مقالات مجلات

سؤال پاسخ دهد که از منظر دین، امنیت ارزش های انسانی و اجتماعی چگونه باید تأمین گردد. فردی را فرهنگ و...

دین، امنیت و اقتدار ملی

مقالات

چکیده: نویسنده در این مقاله سعی دارد تا موضع دین را نسبت به امنیت ملی مورد بررسی قرار دهد و به این س...