کلید واژه ::

دروغ

تعداد موارد : 349

سخنرانی آیت الله علوی گرگانی؛ آفات برخی اعمال درست انسان

سخنرانی و روضه

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی درباره آفات برخی اعمال درست انسان بیاناتی را فرمودند که به شرح ذیل...

سخنرانی آیت الله علوی گرگانی؛ علائم منافق

سخنرانی و روضه

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی درباره علائم منافق براساس آیات و روایات این طور فرمودند: آقا رسول...

جایگاه دورغ و راست

گوهرناب

در تعلیمات اسلامی به راستگویی و مبارزه با دروغ بسیار اهمّیت داده شده است، تا جایی که راستگویی و ادای...

صداقت و راستگویی

گوهرناب

صداقت و راستگویی از بزرگترین فضائل اخلاقی است که رابطه ای ناگسستنی با فطرت انسانی داشته و از آن چنان...

اجتناب از مجادله و دروغ

گوهرناب

مطابق آموزه های دینی از روش های ناپسند جدال، بگو مگو، جر و بحث، لجاجت، تحکم، پافشاری و اصرار، محکوم ...

تضمین بهشت با شش شرط

گوهرناب

عمل نیک سبب نجات انسان و رضایت الهی و باعث بهشت رفتن انسان می شود. صداقت، عمل به وعده، امانت و امانت...

روز جهانی حقوق بشر

مقالات مجلات

شش وظیفه در برابر افراد سخن‌چین

مقالات

راهکار علمی و عملی برای رهایی از این رذیله اخلاقی وجود دارد؛ بُعد علمی آن به مطالعه و دقت در آیات و...

توریه

مقالات