کلید واژه ::

راهیان نور

تعداد موارد : 52

ویژه نامه راهیان نور، سفر به سرزمین آسمانی ها

ویژه نامه ها

مقام معظم رهبری: خاطره ی این سرزمین ها را زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابانها، این رود کارون...

مناطق یادمانی دفاع مقدس و راهیان نور در آیینه کتاب

مقالات

راه اندازی کاروان های راهیان نور، نویسندگان را برای نگارش کتاب درباره مناطق یادمانی دفاع مقدس تشویق ...

بازخوانی ماهیت تبلیغی «راهیان نور»

مقالات

مدیریت فرصت های تبلیغی و فرهنگی را می توان فرآیند برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری و نظارت بر ...

راز تأثیر خاطره گویی مستقیم بر مخاطب

مصاحبه و گفتگو

اسفندماه، یادآور کاروان راهیان نور است، یادآور مناطق جنگی و خاطراتی از شهیدان که از زبان خاطره گویان...

انقلاب در راهیان نور

مصاحبه و گفتگو

وقتی نشستیم روی خاک شلمچه، غروب بود. تعریف غروب شلمچه را شنیده بودم، اما درک نکرده بودم. منتظر یک تل...

تحول شاعر و مداح در سفر راهیان نور

مصاحبه و گفتگو

محسن عراقی مداح و شاعر آیینی کشورمان، همانی است که مداحی‌های متفاوتش در سال ‌های اخیر، برای بسیاری آ...