کلید واژه ::

عصای موسی

تعداد موارد : 3

بیان فضائل پیامبر اکرم (ص) در احتجام امام علی (ع) با عالم یهودی

مقالات

حضرت فرمود: آری امروز برای تو فضایلی از رسول خدا (ص) را ذکر خواهم کرد که موجب روشنایی چشم مؤمنان و ب...

سوالات قیصر روم از عمر و پاسخ امام علی (ع) به آن سوالات

پرسش و پاسخ

وأمّا قوله: (صراط الَّذین أنعمت علیهم) فتلک النِّعمة الَّتی أنعمها الله عزَّ وجلَّ علی مَن کان قبلَ...