کلید واژه ::

کیسه پول

تعداد موارد : 5

شطیطه، بانوى مؤمنه‏

گوهرناب

ابو جعفر کیسه را گشود و در صدد جستجوی سکه شطیطه برآمد آن سکه ها را روی هم می غلطاند تا آن را بیابد؛ ...

کیسه سبز

گوهرناب

خادم وارد خانه شد و دوباره بیرون آمد و گفت: کیسه ای سبزرنگ داری که سیصد دینار- که یکی از آنها هم شام...

زمین خالی از حجّت نیست

گوهرناب

یکی دو سال از شهادت امام حسن عسکری علیه السّلام نگذشته بود که از اردبیل به قصد سفر حج خارج شدم. وقتی...

تشییع نور

مقالات مجلات

تشییع نورحج گذاشته بود و حالا دیگر حاجی صدایش می کردند. از بد روزگار، فهمید یا فکر می کرد که کیسۀ پو...