کلید واژه ::

حکمت

تعداد موارد : 404

کلمات حکمت آمیز سبب رشد و ترقی

گوهرناب

حکمت به معنای علم و دانش و منطق و استدلال است. فعالیت در درون فکر و اندیشه مردم و به حرکت در آوردن آ...

مفهوم حکمت در فلسفه و متون اسلامی

مصاحبه و گفتگو

یعنی فلسفه ملاصدرا، قرآن و برهان و عرفان بود و معتقد بود اگر ما بخواهیم چیزی را حکمت بنامیم فقط با ا...

مفهوم حکمت در دین یهود

مصاحبه و گفتگو

این تقریباً چکیده ای از مفهوم حکمت در یهود است که دو مطلب را در خود دارد: یکی اینکه حکمت مورد نظر، ا...

مفهوم حکمت در دین زرتشت

مصاحبه و گفتگو

کار حکیم این است که به عنوان فیلسوف و تنها بر اساس علوم عقلی، راست را از دروغ جدا می کند. ولی وقتی...

عرفان و حکمت

مقالات

حکمت عبارت است از معرفت لازم برای شناخت و دریافت اصول و قواعد کمال در عرصه دنیا و سرای ابدیت و به کا...

دوازده پیام مدیریتی از امام علی علیه السلام

مقالات

از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره برداری کنید تا دچار نقص نشوید. اگر به انجام مسئولیتی گر...

حکمت های تنزیل تدریجی قرآن

مقالات

با توجه به آیه 106 سوره اسراء: و قرآناً فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً و بسیاری از...

فضیلت و منقبت امام علی علیه السلام

مقالات

مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده‌هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهد شد. آدم به خاطر یک اشتباه ب...

معجون بوذرجمهر

مقالات

انوشیروان، بوذر جمهر را زندانی کرد پس از چند روز، شخصی را فرستاد تا از حالش جویا شود فرستاده انوشیرو...

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری؛ معنا و مفهوم حکمت

سخنرانی و روضه

در این سخنرانی، حجت الاسلام میرباقری، با استناد به آیات و روایات به تبیین معنای حکمت و اهمیت آن می پ...

سخنرانی آیت الله حق شناس؛ حکمت و رحمت الهی

سخنرانی و روضه

در این سخنرانی، حضرت آیت الله حق شناس با استناد به روایات می فرمایند که حکمت، گمشده مؤمن است و انسان...

درس از یک دزد

گوهرناب

با قافله ای می گذشتم، که ناگاه دزدانی تیزپا بر قافله یورش آوردند، و آنچه دار و ندار قافله بود، بی رح...

تنهانشینی طولانی

گوهرناب

لقمان به تنهانشینی عادت داشت. وقتی مولایش از کنارش می گذشت، به او می گفت: ای لقمان! تو زیاد تنها می ...

حکمت تغییر نام نوزاد توسط امام رضا علیه السلام

گوهرناب

نام نوزادی که با حکم امام رضا علیه السلام به علی تغییر نام یافت....