کلید واژه ::

عیادت از بیمار

تعداد موارد : 11

عیادت

گوهرناب

شبی شام حاج آقا را دادم و رختخواب ایشان را پهن کردم و ایشان را در رختخوابشان خوابانیدم. ناگهان صدای ...

رسول خدا و یهودی

گوهرناب

پیامبر با عدّه ای از یارانش به عیادت جوان آمد، از برکات وجود نازنین پیامبر این بود که با کسی سخن نمی...

عیادت امام حسین(ع) از مریض

گوهرناب

«اسامة بن زید» که از مسلمانان شجاع صدر اسلام بود بیمار شد و مدتی در بستر بیماری افتاد. امام حسین علی...

اخلاص در عمل مرحوم سبزواری

گوهرناب

مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله علیه برای عیادت بیماری می رفت و عده ای هم با او بودند. نزدیک منزل بیما...

عیادت دسته جمعی از بیمار

گوهرناب

در مکتب انسان ساز اسلام، عیادت مریض و دیدار او از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است؛ چرا که ایـن رفت...

غم زدایی

مقالات

عیادت از بیماران

مقالات مجلات

عیادت از بیماران 92 54 نشاط روحی و روانی تأثیر فراوانی در بهبودی بیماری دارد. بیمار به دلیل در...