گنجینه معارف

ولادت امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهما السلام


منبع : فرح بخشیان، حسن؛ درسهایی از مکتب اسلام؛ تیر 1391 - شماره 614 , تعداد بازدید : 6318     تاریخ درج : 1397/02/01    

بـه مناسبت سوم و چهارم شعبان، سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام و علمدار باوفایش، حـضرت ابـوالفضل علیه السـلام

 

دِه مژده که از پیک خبر، این خبر آمد

کز جیب افق، کوکب اقبال بـرآمد

 

غم؛ بارِ سفر بسته و شادی ز در آمد

خورشید ستم سوز و فروزان قمر آمد

 

کز مقدمشان شـام شهادت به سر آمـد

دو رهـسپر و راهبر و همسفر آمد

 

یعنی به علی شیر خدا حق؛ دو پسر داد

از این دو صدف، بهر ولایت دو گُهر داد

 

از دامن دو فاطمه در گلشن مولا

از لطف خداوند، دو گل گشت شکوفا

 

کز نِکهَتشان می شکند رونق گل ها

بلبل شده از فرط شعف، واله شـیدا

 

آن؛ اُمّ بنین وین اُمّ أبیها

بر ختم رُسُل حضرت جبریل خبر داد

 

یعنی به علی شیر خدا حق؛ دو پسر داد

از مادرشان خواهی اگر نام به دنیا

 

این آمده ما را شَرَف و ناز ببخشد

ذلّت کشد و عزّت و اعـزاز بـبخشد

 

سر در رهِ اسلامِ سرافراز ببخشد

بر شیعه چنین رتبه ممتاز ببخشد

 

آن را که ز کف داده بشر باز ببخشد

بر فطرس بی پر، پر پرواز ببخشد

 

او بود که بر نهضت ما فتح و ظفر داد

یعنی به علی شیر خدا حـق؛ دو پسـر داد

 

آن آمده پرچم سرِ بازار بکوبد

بر سنگ ستم فرق ستمکار بکوبد

 

با منطق خود نقشه اشرار بکوبد

از عشق، گلی بر دهن خار بکوبد

 

بر لوح زمان، سر خطِ ایثار بـکوبد

تـا سکه آزادی افکار بکوبد

 

حق زین دو برادر به بشر عزّت و فر داد

یعنی به علی شیر خدا حق؛ دو پسر داد

 

خوش باش که این مه؛ مهِ میلاد حسین است

حتی دل غم، شاد ز امداد حسین اسـت

 

شـادی و شـعف جلوه گر از یاد حسین است

در نای زمـان یکسـره فـریاد حسین است

 

بنیاد ستم منهدم از دادِ حسین است

بر امت آزاد که آزادِ حسین است

 

برگو که خدا فاطمه را نور بَصَر داد

یعنی به علی شـیر خـدا حـق؛ دو پسر داد

 

گردیده کرَم ریزه خورِ خوانِ ابوالفضل

شرمنده بود جـود؛ ز احـسان ابوالفضل

 

از همت و از لطف فراوان ابوالفضل

شد عقل بشر واله و حیران ابوالفضل

 

محتاج نگردد به جهان جان ابوالفضل

هرکس که زنـد چـنگ بـه دامان ابوالفضل

 

کین منصب ارزنده به او حکم قَدَر داد

یعنی به عـلی شیر خدا حق؛ دو پسر داد

 

کلمات کلیدی
مولودی  |  ولادت امام حسین علیه‌السلام  |  ولادت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام  | 
لینک کوتاه :