گنجینه معارف

قرآن معجزه راهنمائی و هدایت

منبع : قرآن در اسلام , طباطبایی، سید محمد حسین , 22 , , , تعداد بازدید : 4327     تاریخ درج : 1385/04/06    

قرآن مجید مشتمل است بر هدف کامل انسانیت و آنرا بکامل ترین وجهی بیان میکند زیرا هدف انسانیت که با واقع بینی سرشته شده جهان بینی کامل و بکار بستن اصول اخلاقی و قوانین عملی است که مناسب و لازمه همان جهان بینی باشد و قرآن مجید تشریح کامل این مقصد را بعهده دارد.

خدای متعال در وصف آن میفرماید: «یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم » (1) ترجمه:هدایت میکند قرآن مجید بسوی حق-در اعتقاد-و بسوی راهی راست-در عمل-) و باز در جائی دیگر پس از ذکر تورات و انجیل میفرماید: «و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه » (2) ترجمه:و فرو فرستادیم اینکتاب را بسوی تو بحق در حالیکه کتاب آسمانی را در برابر خود دارد تصدیق مینماید و مسلط و نگهبانست نسبت بآن) .

و باز در اشتمال قرآن بحقیقت شرایع انبیاء گذشته میفرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی » (3) ترجمه: تشریع کرد برای شما امت محمد آنچه را که بنوح سفارش کرد و آنچه را که بتو وحی کردیم و آنچه را که بابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم) .

و بطور جامع میفرماید: «و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء» (4) ترجمه:و تدریجا فرو فرستادیم بسوی تو این کتاب را در حالی که بیان کننده هر چیزی است) .

محصل آیات قبلی اینست که قرآن مجید بحقیقت مقاصد همه کتب آسمانی مشتمل است و زیاده، و اینکه هر چیزی را که بشر در پیمایش راه سعادت و خوشبختی از اعتقاد و عمل بآن نیازمند میباشد درین کتاب بطور تام و کامل بیان شده است.

پی نوشتها:

1- سوره احقاف آیه 30

2- سوره مائده آیه 52

3- سوره شوری آیه 13

4- سوره نحل آیه 89

کلمات کلیدی
قرآن  |  قرآن مجید  |  قرآن مجید بحقیقت مقاصد  |  قرآن معجزه راهنمائی و هدایت  |  قرآن مجید تشریح کامل  |  هدایت  | 
لینک کوتاه :