گنجینه معارف

یاران امام حسین (ع) 3

منبع : سیره معصومان، ج 4 , امین، سید محسن , 179 , , , تعداد بازدید : 81225     تاریخ درج : 1385/04/31    

اسامی شهدای کربلا از یاران حسین ع طبق روایاتی که نگارنده از لابلای کتب تاریخ به دست آورده ام از بنی هاشم و غیر بنی هاشم بدین شرح ذکر شده است:

(فرزندان امیر المؤمنین ع):

1 ابو بکر بن علی (که شهادت وی با شک و تردید ذکر شده است)

2 عمر بن علی

3 محمد الاصغر بن علی

4 عبد الله بن علی

5 عباس بن علی

6 محمد بن العباس بن علی

7 عبد الله بن العباس بن علی

8 عبد الله الاصغر

9 جعفر بن علی

10 عثمان بن علی

(فرزندان امام حسن):

11 قاسم بن حسن

12 ابو بکر بن حسن

13 عبد الله بن حسن

14 بشر بن حسن

(فرزندان امام حسین ع):

15 علی بن الحسین الاکبر

16 عبد الله الرضیع

17 ابراهیم بن الحسین (این نام را ابن شهر آشوب در کتاب خود آورده و تعداد دیگری نیز بدان اضافه کرده است) .

(فرزندان عبد الله بن جعفر):

18 محمد بن عبد الله بن جعفر

19 عون بن عبد الله بن جعفر

20 عبید الله بن عبد الله بن جعفر

(فرزندان عقیل بن ابی طالب):

21 مسلم بن عقیل

22 جعفر بن عقیل

23 جعفر بن محمد بن عقیل (نام وی را نیز ابن شهر آشوب ذکر کرده است) .

24 عبد الرحمن بن عقیل

25 عبد الله الاکبر بن عقیل

26 عبد الله بن مسلم بن عقیل

27 عون بن مسلم بن عقیل

28 محمد بن مسلم بن عقیل

29 محمد بن ابی سعید بن عقیل

30 احمد بن محمد الهاشمی (هر چند که در میان کتب تاریخی نامی از این شخص برده نشده و نه جزء فرزندان عباس و نه غیر او ذکری به میان نیامده اما وی را نیز ابن شهر آشوب آورده است).

یاران امام از غیر بنی هاشم که در واقعه کربلا به شهادت رسیده اند به ترتیب حروف الفبا

1 ابراهیم بن الحصین الاسدی

2 ابو الحتوف بن الحارث الانصاری

3 ابو عامر النهشلی

4 ادهم بن امیه العبدی

5 اسلم الترکی (آزاد شده حسین ع)

6 امیة بن سعد الطایی

7 أنس بن الحارث الکاهلی

8 أنیس بن معقل الاصبحی

9 بریر بن خضیر الهمدانی

10 بشر بن عبد الله الحضرمی

11 بکر بن حی التیمی

12 جابر بن الحجاج التیمی

13 جبلة بن علی الشیبانی

14 جنادة بن الحارث السلمانی

15 جنادة بن کعب الانصاری

16 جندب بن حجیر الخولانی

17 جون (آزاد شده ابی ذر)

18 جوین بن مالک التمیمی

19 الحارث بن امرئ القیس الکندی

20 الحارث بن نبهان (آزاد شده حمزه)

21 الحباب بن الحارث

22 الحباب بن عامر الشعبی

23 حبشی بن قاسم النهمی

24 حبیب بن مظهر الاسدی

25 الحجاج بن بدر السعدی

26 الحجاج بن مسروق الجعفی

27 الحر بن یزید الریاحی

28 الحلاس بن عمرو الراسبی

29 حنظلة بن اسعد اشبامی

30 حنظلة بن عمرو الشیبانی

31 رافع (آزاد شده مسلم الازدی)

32 زاهر بن عمرو الکندی (آزاد شده عمرو بن حمق)

33 زهیر بن لبشر الخثعمی

34 زهیر بن سلیم الازدی

35 زهیر بن القین البجلی

36 زیاد بن عریب الصائدی

37 سالم (آزاد شده بنی المدینه الکلبی)

38 سالم (آزاد شده عامر عبدی)

39 سعد بن الحارث الانصاری

40 سعد (آزاد شده علی بن ابی طالب ع)

41 سعد (آزاد شده عمرو بن خالد صیداوی)

42 سعید بن عبد الله الحنفی

43 سلمان بن مضارب البجلی

44 سلیمان (آزاد شده حسین ع)

45 سوار بن منعم النهمی

46 سوید بن عمرو بن ابی المطاع

47 سیف بن الحارث بن سریع الجابری

48 سیف بن مالک العبدی

49 شبیب (آزاد شده حارث جابری)

50 شوذب (آزاد شده بنی شاکر)

51 الضرغامة بن مالک

52 عائذ بن مجمع العائذی

53 عالبس بن ابی شبیب الشاکری

54 عامر بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه بن لام بن عمرو بن طریف بن عمرو بن بشامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن قطرة بن طی

55 عامر بن مسلم العبدی

56 عباد بن المهاجر الجهنی

57 عبد الأعلی بن یزید الکلبی

58 عبد الرحمن الارحبی

59 عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاری

60 عبد الرحمن بن عروة الغفاری

61 عبد الرحمن بن مسعود التیمی

62 عبد الله بن ابی بکر (چنان که جاحظ در کتاب الحیوان آورده وی از کسانی است که در واقعه کربلا به شهادت رسیده است)

63 عهد الله بن بشر الخثعمی

64 عبد الله بن عروة الغفاری

65 عبد الله بن عمیر بن جناب الکلبی

66 عبد الله بن یزید العبدی

67 عبید الله بن یزید العبدی

68 عقبة بن سمعان

69 عقبة بن الصلت الجهنی

70 عمارة بن صلخب الازدی

71 عمران بن کعب بن حارثة الاشجعی

72 عمار بن حسان الطائی

73 عمار بن سلامة الدالانی

74 عمرو بن عبد الله الجندعی

75 عمرو بن خالد الازدی

76 عمرو بن خالد الصیداوی

77 عمرو بن قرظة الانصاری

78 عمرو بن مطاع الجعفی

79 عمرو بن جنادة الانصاری

80 عمرو بن ضبیعة الضبعی

81 عمرو بن کعب ابو ثمامة الصائدی

82 قارب (آزاد شده حسین ع)

83 قاسط بن زهیر التغلبی

84 القاسم بن حبیب الازدی

85 کردوس التغلبی

86 کنانة بن عتیق التغلبی

87 مالک بن ذودان

88 مالک بن عبد الله بن سریع الجابری

89 مجمع الجهنی

90 مجمع بن عبید الله العائذی

91 محمد بن بشیر الحضرمی

92 مسعود بن الحجاج التیمی

93 مسلم بن عوسجه الاسدی

94 مسلم بن کثیر الازدی

95 مقسط بن زهیر التغلبی

96 منجح (آزاد شده امام حسن ع)

97 الموقع بن ثمامة الاسدی

98 نافع بن هلال الجملی

99 نصر (آزاد شده علی ع)

100 النعمان بن عمرو الراسبی

101 نعیم بن عجلان الانصاری

102 واضح الرومی (آزاد شده حارث سلمانی)

103 وهب بن حباب الکلبی

104 یزید بن ثبیط العبدی

105 یزید بن زیاد بن مهاصر الکندی

106 یزید بن مغفل الجعفی

چنانچه سی تن از بنی هاشم را به این تعداد که ذکر شد اضافه کنیم.تعداد شهدای کربلا به 136 نفر می رسد و چون قیس بن مسهر صیداوی و عبد الله بن بقطر و هانی بن عروة را نیز جزء آنها قرار دهیم تعداد آنها به 139 نفر خواهد رسید.

کلمات کلیدی
امام  |  امام حسین  |  کربلا  |  امام حسین ( ع )  |  بن عبد الله بن جعفر  |  عبد الله بن جعفر  |  یاران امام حسین  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : سیاه تاریخ : 1401/05/09

خسته نباشید الله حافظ شما باشد استفاده کردیم

نویسنده : معصومه تاریخ : 1399/11/26

اسم بهترین یار امام حسین در سفر ها

نویسنده : علی تاریخ : 1399/05/28

خداوندا همه را عاقبت بخیر بفرما بحق اهل بیت علیه السلام

نویسنده : دانیال تاریخ : 1399/02/11

باید کسانی که قبل از واقعه کربلا بودند رو جدا مینوشتید

نویسنده : علی تاریخ : 1397/08/11

با سلام‌. در این من اسامی کل شهیدان نوشته شده ولی یک سوال .مسلم قبل از واقعه کربلا شهید میشه.قیس بن مسحر قبل از واقعه کربلا هستند .ولی تیتر زدید اسامی شهدای کربلا .این تیتر خواننده رو به اشتباه میندازه .چون در کربلا میگن فقط ۷۲ نفر کنار حسین جنگیدند .

نویسنده : الهه تاریخ : 1391/09/08

آسمان تکیه به دستان توداردعباس مرغ دل خانه درایوان توداردعباس

نویسنده : محمود تاریخ : 1391/09/05

چرا شهداء کربلاءرا 72 تن ذکر می کنند؟