گنجینه معارف

عدالت علی (ع)

منبع : سیره معصومان ج 3 , امین، سید محسن , 35 , , , تعداد بازدید : 4293     تاریخ درج : 1385/04/31    

اگر به عدل او نظر شود می بینیم که او در این عرصه نیز همتایی ندارد.ابن اثیر در کتاب اسد الغابه گوید: زهد و عدالت علی را نمی توان در دیگران سراغ کرد.پیش از این نیز سخن مؤلف استیعاب را در این باره در شرح منش و خلق و خوی علی ذکر کردیم.به راستی درباره عدالت خلیفه ای که حتی نانی را که از اصفهان برای او آورده بودند، و آن را مانند مالی که تقسیم کرده بود، به هفت تکه قسمت کرد و هر قسمت را به کسی داد، چه می توان گفت؟!او در تقسیم بیت المال بین خود و دیگران هیچ تفاوتی نمی گذاشت و بین مردم اصل مساوات را پیش چشم می گذاشت.

کلمات کلیدی
عدالت  |  عدالت علی ( ع )  |  عدالت علی  |  خلق و خوی علی ذکر  |  سخن مؤلف استیعاب  | 
لینک کوتاه :