گنجینه معارف

تجهیز پیامبر

منبع : سیره معصومان ج 3 ص 398 , سید محسن امین / علی حجتی کرمانی , , , , تعداد بازدید : 2713     تاریخ درج : 1386/10/04    

غسل دادن پیامبر و حنوط کردن و تکفین وی توسط علی علیه السلام

ابن سعد در طبقات روایت کرده است که علی بن ابیطالب و فضل بن عباس و اسامة بن زید رسول خدا را غسل دادند.در روایتی دیگر گفته است: علی پیامبر را غسل می داد و فضل و اسامه او را می پوشاندند.و در روایتی دیگر نیز نقل کرده است: علی پیامبر را غسل می داد و فضل او را می پوشانید و اسامه نیز متفاوت عمل می کرد.و در روایتی دیگر آورده است: علی پیامبر را غسل می داد و دستش را از زیر پیراهن پیامبر بر بدن آن حضرت می کشید و فضل جامه را بر روی پیامبر نگه می داشت و بر دست علی خرقه ای بود. همچنین ابن سعد روایات دیگری در این باره نقل کرده است.می توان میان این روایات را بدین گونه جمع کرد: آن کس که غسل پیامبر را بر عهده گرفت و آن را به انجام رساند فقط علی بود و فضل و اسامه، وی را در این کار کمک می کردند.به این ترتیب که گاهی با نگاه داشتن دو طرف جامه پیامبر، بدن آن حضرت را از چشم مردم می پوشاندند و گاهی نیز فضل آن حضرت را احتضان می کرد و اسامه نیز در رساندن آب و امور دیگر کمک می کرد و گاهی نیز فضل و اسامه هر دو در دادن آب به علی (ع) کمک می کردند.

کلمات کلیدی
پیامبر  |  روایات  |  غسل  |  اسامه  |  فضل‌بن‌عباس و اسامة بن زید  | 
لینک کوتاه :