گنجینه معارف

عدالت اجتماعی(1)

باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد،باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند در این زمینه ها ما بهترین سرمشقها را از مکتب علی(ع) میآموزیم شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید،دنیائی از انسانیت و رافت و محبت در آن وجود دارد علی(ع)وقتی که در بستر افتاده بود خویشاوندان خود-بنی عبد المطلب-را جمع کرد و به آنها گفت، ای بنی عبد المطلب مبادا بعد از من در میان مسلمانان به انتقام خون من برخیزید و بگوئید علی کشته شد پس مسبب و محرک و کمک کار و همه و همه را باید به قتل رساند. انقلاب ما،آن هنگام انقلابی واقعی خواهد بود که خانواده ای حاضرنشود ایام عید برای فرزندان خود لباس نو تهیه کند مگر آنکه قبلا مطمئن شده باشد خانواده های فقرا،دارای لباس نو هستند.

چکیده ماشینی


منبع : پیرامون انقلاب اسلامی , مطهری، مرتضی , 59 , , , تعداد بازدید : 2432     تاریخ درج : 1385/05/01    

با توضیحاتی که تا اینجا داده شد،اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما،انقلابی ماهیتا اسلامی است-البته اسلامی به همان معنا که تشریح کردم،یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزشها و هدفها در قالب و شکل اسلامی در این صورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد،که قطعا و حتما مسیر عدالتخواهی را برای همیشه ادامه بدهد.یعنی دولتهای آینده واقعا و عملا در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند،برای پر کردن شکافهای طبقاتی اقدام کنند،تبعیضها را واقعا از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه وحیدی بمفهوم اسلامی آن،نه با مفهومی که دیگران گفته اند-زیرا که تفاوت بین ایندو از زمین تا آسمان است-تلاش کنند.

در دولت اسلامی نباید به هیچ وجه ظلم و اجحافی به کسی بشود حتی اگر این فرد یک مجرم واجب القتل باشد.اینجا باید از بعضی دوستان جوان گله بکنیم که در عین اینکه احساسات پاک آنها قابل تقدیر است،ولی گاهی با منطقی با قضایا برخورد می کنند که بیشتر با منطق احساس جور درمیآید تا با منطق اسلام.چند روز پیش بمناسبتی به نخست وزیری رفته بودم،شنیدم که پاسدارانی که آنجا بودند از اعدامهای انقلابی گله می کردند و می گفتند این جانی ها ارزش گلوله خوردن ندارند و باید آنها را زنده زنده به دریا انداخت.

باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد،باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند در این زمینه ها ما بهترین سرمشقها را از مکتب علی(ع) میآموزیم شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید،دنیائی از انسانیت و رافت و محبت در آن وجود دارد علی(ع)وقتی که در بستر افتاده بود خویشاوندان خود-بنی عبد المطلب-را جمع کرد و به آنها گفت، ای بنی عبد المطلب مبادا بعد از من در میان مسلمانان به انتقام خون من برخیزید و بگوئید علی کشته شد پس مسبب و محرک و کمک کار و همه و همه را باید به قتل رساند.من یک نفر بودم، ابن ملجم هم یک ضربه بیشتر بمن نزد،شما هم بیشتر از یک ضربه به او نزنید.و در تاریخ می خوانیم که در مدتی که ابن ملجم در خانه حضرت اسیر بود کوچکترین بدرفتاری نسبت به او نشد. حتی حضرت غذای خود را برای زندانی فرستاد و سفارش کرد که مبادا زندانی گرسنه بماند (1).

این چنین عدلی،باید برای همه ما سرمشق باشد.بی تردید وجود این ارزشها است که مکتب ما را در طول هزار و چهار صد سال حفظ کرده و آنرا شاداب و با طراوت نگاهداشته است.

1- من تاکید میکنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد.اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این انقلاب اساس کار بر اخوت اسلامی بایدبنا نهاده شود.یعنی آنچه را دیگران با خشونت و فشار تامین میکنند در این انقلاب باید با ملایمت و از روی میل و رضا و برادری انجام گیرد.از جمله ارکان انقلاب ما،اگر واقعا ماهیت اسلامی دارد، معنویت است.یعنی مردم به حکم بلوغ روحی،بحکم عاطفه انسانی،به حکم اخوت اسلامی، خود برای پر کردن شکافها و فاصله های طبقاتی و اقتصادی پیش قدم می شوند.این مکتبی است که پیشوایش علی(ع)می فرماید:

و لکن هیهات ان یغلبنی هوای،و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمة و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع اوابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری...(نهج البلاغه-نامه 45) اما دور باد که هوس بر من پیروز گردد و آز آتشین مرا به نوشخواری کشاند حالیکه در حجاز و یمامه مردمی باشند که به گرده ای نان امید نداشته و شکمی سیر به خود ندیده باشند.دور باد که من با شکمی انباشته و آماسیده از طعام روز را به شب آورم و در پیرامون من گرسنگان و جگر سوختگان باشند...

چنین شیوه ای باید برای همه ما سرمشق باشد باید روحیه فداکاری به خاطر دیگران در همه ما پیدا بشود.شما شاهد بودید که امام خمینی،اخیرا بسیجی عمومی برای مسئله مسکن اعلام کردند.این بسیج بخاطر اینست که امام می خواهد این انقلاب اسلامی باقی بماند و همه هدفهایش را با شیوه های اسلامی به انجام برساند نه اینکه به صرف استقرار رژیم جدید،کارها را با زور به پیش ببرد و عدالت اجتماعی را با زور پیاده کند.آن روزیکه مردم ما با میل و علاقه و به حکم برادری اسلامی،امکانات خود را در جهت رفاه محرومان بکار انداختند،آن وقت است که انقلاب ما،راه مطمئن خود راپیدا کرده است.

انقلاب ما،آن هنگام انقلابی واقعی خواهد بود که خانواده ای حاضرنشود ایام عید برای فرزندان خود لباس نو تهیه کند مگر آنکه قبلا مطمئن شده باشد خانواده های فقرا،دارای لباس نو هستند.باید در میان ما،گفته پیامبر مصداق عینی پیدا کند که فرمود:مثل مؤمنین در محبت های متقابل،مانند پیکری است که اگر یک عضو آن بدرد آید، عضوهای دیگر آرام نمی گیرند و با التهاب و درد،عکس العمل نشان می دهند.جامعه ما آن وقت یک جامعه اسلامی خواهد شد،که درد هر فرد تنها درد خودش نباشد،بلکه درد همه مسلمانها باشد.علی(ع)نمونه چنین مسلمانی است.او می فرماید:

ا اقنع من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر.

(نهج البلاغه-نامه 45) آیا از خویشتن به این خرسند باشم که مرا امیر مؤمنان بنامند اما درناگواریهای مردم هم نفس نباشم؟

امام می گوید،القاب و عناوین چه ارزشی دارد.مرد انقلابی اساسا پای بند القاب و عناوینش نیست.چقدر باید کوچک بود که به این لقبها دلخوش کرد و در سختی های مردم شرکت نکرد.

امام حسن می گوید:در دوران کودکی شبی بیدار ماندم و به نظاره مادرم زهرا که مشغول نماز شب بود مشغول شدم.متوجه شدم که مادرم در دعایش یک یک مسلمین را نام می برد و آنها را دعا میکند،خواستم بدانم که درباره خودش چگونه دعا می کند اما با کمال تعجب دیدم که برای خود دعا نکرد.فردا از او سؤال کردم چرا برای همه دعا کردی ولی برای خودت دعا نکردی فرمود:یا بنی الجار ثم الدار،پسرم اول همسایه بعد خودت.

و یا در جای دیگر می بینیم که حضرت زهرا در شب عروسی خود،تنها پیراهنی را که بعنوان لباس عروسی با خود به خانه شوهرش می برد،به زن فقیریکه از او طلب کمک کرده بود،هدیه میکند.

روحیه انقلابی و اخلاق اسلامی،این گونه است.و انقلاب ما،آن وقت به ثمر خواهد رسید که خود را برای چنین ایثارهائی آماده کنیم و باشوق به آن تن دهیم.

کلمات کلیدی
عدالت  |  دعا  |  انقلاب  |  اسلامی  |  درد  |  عدالت اجتماعی  |  اخوت اسلامی  | 
لینک کوتاه :