گنجینه معارف

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

آمریکا هم بازیش داد که ایران دیگر چیزی ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزی نیستند و دیگر مردم هم که اصلا کاری به این حرف ها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران مال تو، وقتی شد، چه خواهی کرد، چه خواهی شد، منطقه را تو بگیر، همه منطقه مال تو، یک همچو حرف هائی زدند و کلاه سرش گذاشتند، این بدبخت هم از آنها گول خورد و حمله کرد به ایران و هیچ یک از اینها ایران را نمی شناختند، یعنی ایران را خیال می کردند مثل زمان سابق است. ما که اسلام را خواستیم و می خواهیم، اسلام اجازه نمی دهد که ما تعدی کنیم به یک کشوری، لکن فرموده است که اگر به شما تعدی کردند، بزنید تو دهنشان، اگر یک دسته ای از مسلمین را، در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته ای از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و آنجاها مورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپ های دور برد آنها و موشک های آنها باشد و می خواهیم اینها را به حدی برسانیم که نتوانند این کار را بکنند و این یک دفاعی است که ما می کنیم باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم می کنند ما را و یا فریاد می زنند که برای منطقه خطر است.

چکیده ماشینی


منبع : آیین انقلاب اسلامی , مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) , 443 , , , تعداد بازدید : 9561     تاریخ درج : 1385/05/03    

علل تحمیل جنگ

صدام گمان می کرد که با یک مملکت آشفته که منزوی شده است و همه دولت ها پشت به او کرده اند یا او را در فشار اقتصادی گذاشته اند طرف شده است و ما نه قوای نظامی داریم و نه انتظامی داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ.او همچو گمان کرد و گمان می کرد با چند ساعت تهران را هم فتح خواهد کرد.او غافل از خدا بود. (1)

دولت جابر صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران از طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت متوجه بشود بعضی از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از سرزمین ها.آن روزی که مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمد الله به قدری صدمه بر او وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که برگرداندن به اصل اول محتاج به سال های طولانی است و این هجوم ناجوانمردانه، کشور عراق را به تباهی کشاند و می کشاند و سرمایه هایی که باید صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف کرده اند در راه جنگ .ما بادی به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر تعدی بکند دهان او را خرد می کنیم.ابتدا از آنها بوده است و لهذا در مملکت ما این واقعه واقع شده است، اگر ما بادی بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم یکی از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند و ما را عقب زده باشند. (2)

از اول هم که [صدام ] وارد این هجوم شد، بازیش دادند و بزرگ منشی خودش به اصطلاح و بلند بینی خودش به اصطلاح و آن حب شیطانی نفسانی خودش هم بود.آمریکا هم بازیش داد که ایران دیگر چیزی ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزی نیستند و دیگر مردم هم که اصلا کاری به این حرف ها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران مال تو، وقتی شد، چه خواهی کرد، چه خواهی شد، منطقه را تو بگیر، همه منطقه مال تو، یک همچو حرف هائی زدند و کلاه سرش گذاشتند، این بدبخت هم از آنها گول خورد و حمله کرد به ایران و هیچ یک از اینها ایران را نمی شناختند، یعنی ایران را خیال می کردند مثل زمان سابق است. (3)

هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی

جنگ ما دفاع است هجوم نیست و جنگ دفاعی از تکلیف های شرعی و وجدانی و نفسانی همه است . (4) و ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم .مهاجم می خواهد ابر قدرت باشد، می خواهد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیست.ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور اسلامی خودمان و تا مادامی که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتی که بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله می کنیم و هیچ هراس نداریم. (5)

تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را، کشته بشویم تکلیف را عمل کردیم، بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.این همان منطقی است که ما در اول هم که با این رژیم فاسد پهلوی مخالفت می کردیم منطق ما همین بود منطق این نبود که ما حتما باید پیش ببریم، منطق این بود که برای اسلام مشکلات پیدا شده است، احکام اسلام دارد از بین می رود، مظاهر اسلام دارد از بین می رود و ما مکلفیم که به واسطه قدرتی که هر چه قدرت داریم مکلفیم که با آنها مقابله کنیم، کشته هم بشویم اهمیتی ندارد.بکشیم هم که انشاء الله موفق خواهیم شد به جنت و به بهشت انشاء الله.شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید .شما برای حفظ اسلام دارید جنگ می کنید و او برای نابودی اسلام.الان اسلام به تمامه در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایداری کنید و حمایت کنید و دفاع کنید .دفاع یک امر واجبی است بر همه کس، بر هر کس که هر مقدار قدرت دارد باید دفاع بکند از اسلام. (6)

ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشتیم، ما برای حفظ اسلام دفاع باید بکنیم، برای حفظ مملکت اسلامی دفاع باید بکنیم.او حمله کرده است و آمده است و شهرهای ما را گرفته است و خرابکاری دارد می کند، بر همه ما واجب است که این شر را از سر مسلمان ها دفع کنیم.ما وارد کشور آنها نشدیم که ما مجرم باشیم، آنها مجرمند که وارد شدند، یک کسی، دزدی می آید منزل یک کسی، اگر این دزد را دفعش کنند، دزد تقصیر کار است یا آن که دفع کرده؟ صاحبخانه که تقصیر ندارد، دزد آمده این هم باید دفعش کند.حتی اگر به کشتن او هم منجر بشود باید دفعش بکند، مجرم اوست.اینهائی که در سرحدات ولو فرض بکنید که اینهائی که به سرحدات حمله می کنند به ما، ولو فرض کنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و کشتن آنها تا دفعشان واجب است.نه اینکه ما سر جنگی داریم، ما می خواهیم عالم در صلح باشد.ما می خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند، ما بگوئیم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم.نه، همانطوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است .دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکی از واجبات است.ما داریم به این واجب عمل می کنیم، کشور ما دارد به این واجب عمل می کند.

ما میل داریم همه صلح و صفا باشد.همه عالم در صلح و صفا باشند.ما اگر قدرت داشتیم، اصلا باروت را از بین می بردیم و قوای منفجره را از بین می بردیم که اقلا خالی بشود از این جنایت ها.ما نمی خواهیم با کسی دعوا بکنیم، نه.با عراق دعوا داریم و نه با فرض کنید جاهای دیگر دعوائی ما نداریم، آنها دعوا دارند، وقتی دعوا دارند تو دهنی می خورند و خوردند، حالا هم از هر جائی هم همچو چیزی پیدا بشود همین مردمند و همین پاسداران هستند و همین ارتش است و همین جوان های زن و مرد ما، از هر جا تعدی بشود تو دهنی می خورند .ما که اسلام را خواستیم و می خواهیم، اسلام اجازه نمی دهد که ما تعدی کنیم به یک کشوری، لکن فرموده است که اگر به شما تعدی کردند، بزنید تو دهنشان، اگر یک دسته ای از مسلمین را، در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته ای از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم.مسلمان ها شهید هستند و به بهشت می روند و کافرهایش کافرند و به جهنم، دفاع واجب است. (7)

امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و آنجاها مورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپ های دور برد آنها و موشک های آنها باشد و می خواهیم اینها را به حدی برسانیم که نتوانند این کار را بکنند و این یک دفاعی است که ما می کنیم باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم می کنند ما را و یا فریاد می زنند که برای منطقه خطر است.تحریک می کنند کشورهای منطقه را.وارد شدن ما در عراق نه برای این بوده است که ما عراق را می خواهیم تصاحب کنیم یا بصره را، ما وطنمان بصره و شام نیست ما وطنمان اسلام است ما تابع احکام اسلام هستیم.اسلام به ما اجازه نمی دهد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم هیچ وقت، توجه به این نخواهیم پیدا کرد. (8) اینها با کمک رادیوهای بیگانه تبلیغ می کنند که ایران می خواهد کشورهای خلیج فارس را بگیرد ما همانگونه که مکرر گفته ایم، شارع مقدس به ما اجازه چنین کاری را نمی دهد، اما اینکه مسلمین از مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را هم خدا و هم عقل و هم شرع اجازه می دهد، ما ملت مظلومی هستیم، و از شما می خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق کنید. (9) آنچه که معلوم است و شما همه می دانید ما امروز در حال دفاع هستیم گو که تبلیغات خارجی بر ضد ما هر چه باشد لکن شما می دانید که الان بعضی از شهرهای ما و بعضی از زمین های ما در دست دشمن است و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر توپ های دوربرد و موشک های دشمن است و ما و بر همه ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان، و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشک های خودش شهرهای ما را بکوبد، رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور اسلامی است.نظیر اینکه اگر یک کسی در خارج منزل شما بایستد از داخل خانه خودش سنگ پرانی کند و موجب خسارت جانی و مالی بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما می خواهید دفاع کنید از خودتان.ما هیچ وقت بنای هجوم به یک کشوری نداریم.ما بنای دفاع داریم از یک متعدی و از یک هجمه گر و از یک خدانشناس که در خارج، وقتی نتواند در داخل وارد بشود و کاری بکند، به توپ های دوربردشان و موشک ها از خارج، از جاهای دور می اندازد و کشور ما را ویران می کند و عزیزان ما را می کشد.ما در حال دفاع هستیم گو که این تبلیغات خارجی می گویند که نه شما وارد شدید در کشور دیگری، از اول جنگ تا حالا که آنها وارد بودند صحبتی نبود، حرفی نبود، اشکالی نبود، نه در سازمان ها و نه در رسانه های گروهی.امروز که ما برای دفاع خودمان می خواهیم این را تا جایی ببریم که نتواند به ما خسارت وارد کند، ما هجوم کردیم به عراق! طبع آنهایی که تبلیغ بر ضد اسلام می کنند همین است.بنابراین ما چون مدافع هستیم بر همه ما یک امر واجب است منتها هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند. (10)

بسیج عمومی و پشتیبانی مردمی

ارتش ما و قوای مسلح ما و پاسدارهای ما و همه اینها پشتوانه شان همه ملت هست.الان شما می بینید سر تا سر مملکت ما در حال جنگند، دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند، برای جنگی ها دارند کار می کنند.یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملت شان، ملت شان از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد، و شما مطمئن باشید. (11)

من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین و حسین بن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند.آن حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هائی بجبهه نمیرفتند که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است.و آنقدر بایشان دروغ بستند که بحسب نقل در منبر بآنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و کوفه که بامیر المؤمنین آنقدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش سرباز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است، و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سید الشهداء علیه السلام آن شد که شد و آنان که در شهادت دست آلوده نکردند یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد.اما امروز می بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها می کنند و چه حماسه ها می آفرینند.و می بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمکهای ارزنده میکنند.و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو می شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است.بخداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان.در صورتیکه نه در محضر مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات الله علیه.و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است.و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی میباشیم. (12)

در کجای دنیا شما سراغ دارید یک همچو مطلبی، یک همچو پشتیبانی مردم از حکومت، از ارتش، سراغ نداریم ما جائی در این، نظیر نداشته است این، در تاریخ هم نمی توانید پیدا بکنید از بچه های کوچکی که ده تومان دارند می دهند به، برای ارتشی که آنجا، قوای مسلحه ای که آنجا کار می کنند با آن پیرزن هشتاد ساله ای که چند تا تخم مرغ دارد، این ارزش دارد، ارزش اینها زیاد است اما باید حفظ کنیم این ارزش را.پیروزی مملکت ما برای همین ارزش هاست . (13)

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.و آنانکه توان جنگ دارند در آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت و از محرومیتهایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود بدست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین بوجود آورده بودند، خارج نموده اند.و آنانکه توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه بنحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف بلرزه در می آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارند. (14)

خود مردم بحمد الله حاضر هستند و ما باید از آنها تشکر کنیم وانصافا ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه چیزشان را می دهند و چیزی هم نمی خواهند، از آن پیرزن ها که آن چیزی که در طول عمرشان تهیه کردند، حالا می آیند برای اسلام می دهند تا آن اشخاصی که قلک شان را می شکنند و پولش را می آورند برای اسلام می دهند، من نمی توانم توصیف کنم از این ملت و نمی توانم تجلیل کنم، اما واگذار می کنیم تا خدای تبارک و تعالی به آنها عنایت خاص خودش را اعطاء بفرماید. (15)

برکات جنگ تحمیلی

جنگ یک مسأله ای بود که انسان خیال می کرد که یک هائله ای است برای ما و یک مسأله ای است بسیار مهم لکن معلوم شد که منافعش بیشتر از ضررهایش بود، آن انسجامی که در اثر جنگ، بین همه قشرها پیدا شد و آن معنای روحانی و معنوی ای که در خود سربازان عزیز از ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به نمایش گذاشته شد و آن روح تعاونی که در همه ملت از زن و مرد در سرتاسر کشور تحقق پیدا کرد، به دنیا فهماند که این مسأله ای که در ایران است با همه مسائل جداست.اینجا از باب اینکه اصل نهضت را خود ملت کرد و به ثمر رساندنش هم به دست خود ملت شد، چیزهائی که بر ضد این نهضت و بر ضد این انقلاب است، باز به دست خود ملت از سر راه برداشته می شود و انشاء الله این هم به زودی حل خواهد شد. (16)

جنگ در عین حال که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد و اینکه چه اشخاصی و قدرت هایی در مقابل اسلام ایستادند و چه کسانی از اسلام می ترسند و چه قدرت هایی علیه اسلام قیام کردند، همه اینها در جنگ معلوم شد.ابر قدرت ها نه شخص صدام را می خواهند نگه دارند و نه ما رامی خواهند بکوبند، بلکه آنها از اسلام می ترسند و اسلام را می خواهند بکوبند.از این جهت با ما مخالفند و از او طرفداری می کنند، آنها می دانند که مردم کشورهای اسلامی در مقابلشان می ایستند و همچنین است مردم کشورهای غیر اسلامی که متوجه ما هستند، مثل سیاهپوستان. (17)

هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم، که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.

همه اینها از برکت خون های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، همه اینها از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با آمریکا و غرب و شوروی و شرق نشأت گرفت . (18)

یکی از برکات این جنگ تحمیلی برای ملت ما همین معناست که ما سربازانمان و جوانان و دانشجویان افسری ما در دانشکده افسری، علاوه بر تحصیل دوره های دانشکده، عملا در جبهه ها حاضر می شوند و تعلیمات عملی می بینند و در علوم عملی، این میزان است نه خواندن، خواندن مقدمه عمل است و شما امروز در میدان ها عمل را هم یاد می گیرید. (19)

یکی از امور که باز خیر بود برای ما اینکه دولت عراق فهمید که با کی طرف است، اینها دائما هی پیش خودشان می گفتند که ما اگر همچو خیالات می بافتند که اگر ما حمله به ایران بکنیم، در همان حمله اول دیگر کار تمام است و ما می رویم برای مرکز ایران و همه جا، حالا فهمیدند که نه، مسأله اینطور نیست. (20)

مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما بسته اند و این خود، نعمتی برای ما بوده است.وقتی همه درها بسته شد و فکرها باز، می بینید که فعالیت ما آغاز شد و همه جا کانون فعالیت است.مردم همچنان در کنار دولت ایستاده اند و هیچ گاه دولت را تنها نگذاشته اند و می بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبی به پیش می برند. (21)

بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و بدریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد و بخوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها که از ساختن هر چیز خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنان را مأیوس مینمودند افکار خود را بکار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند، و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم، اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد. (22)

دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین ایران قادر براه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دستها را بسوی غرب و یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را براه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم. (23)

این جنگ پیش آمد و یک سال و نیم تقریبا طول کشیده است (24) و ثمرات بزرگی برای ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم.یکی از ثمرات بزرگ این، این تحرک بی سابقه است که در جوان های ما در جبهه ها و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ حاصل شده است.و کانه از آن رخوت و سستی که برای اشخاصی است که نشسته اند و کارهای معمولی را می کنند این رخوت و سستی از بین رفته است و جای خودش را به فعالیت و تحرک داده است که امروز ارتش ما، سپاهیان ما، بسیج ما، و عشایر ما و ملت ما، چه در جبهه و چه در خارج جبهه فعالند و متحرک و در مقابل همه ناگواری ها، ایستاده اند و جنگ را برای خودشان گوارا می دانند. (25)

پی نوشت ها:

1 بیانات امام خمینی در جمع سفرای کشورهای اسلامی صحیفه نور جلد 13 ص 124 تاریخ : 28/7/ 59

2 بیانات امام خمینی در دیدار با جمعی از حجاج پاکستانی صحیفه نور جلد 13 ص 165 تاریخ: 16/8/ 59

3 بیانات امام خمینی در دیدار با جمعی از اعضای نیروی هوائی صحیفه نور جلد 17 ص 186 تاریخ: 19/11/ 61

4 بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشکده افسری صحیفه نور جلد 15 ص 240 تاریخ: 11/9/ 60

5 بیانات امام خمینی در دیدار با وزیر کشور و اعضای کمیته انقلاب اسلامی صحیفه نور جلد 17 ص 231 تاریخ: 21/1/ 62

6 بیانات امام خمینی در جمع مردم مرزنشین صحیفه نور جلد 13 ص 109 تاریخ: 8/7/ 59

7 بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از فرماندهان سپاه صحیفه نور جلد 15 ص 102 تاریخ: 27/5/ 60

8 بیانات امام خمینی در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم خراسان صحیفه نور جلد 16 ص 234 233 تاریخ: 3/5/ 61

9 بیانات امام خمینی در جمع رهبران مذهبی بنگلادش صحیفه نور جلد 17 ص 14 تاریخ : 17/6/ 61

10 بیانات امام خمینی در دیدار با وزیر کشور و جمعی از اعضای کمیته انقلاب اسلامی صحیفه نور جلد 17 ص 231 230 تاریخ: 21/1/ 62

11 بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان پیرو خط امام صحیفه نور جلد 13 ص 145 تاریخ : 12/8/ 59

12 وصیت نام سیاسی الهی حضرت امام (س) صحیفه نور جلد 21 ص 180 181 تاریخ تحریر : 26/11/61 تاریخ قرائت: 15/3/ 68

13 بیانات امام خمینی در دیدار با استانداران سراسر کشور صحیفه نور جلد 13 ص 192 تاریخ: 15/9/ 59

14 وصیت نام سیاسی الهی حضرت امام (س) صحیفه نور جلد 21 ص 172 تاریخ تحریر: 26/11/61 تاریخ قرائت: 15/3/ 68

15 بیانات امام خمینی در دیدار با روحانیون صحیفه نور جلد 17 ص 64 تاریخ: 25/7/ 61

16 بیانات امام خمینی در دیدار با اقشار مختلف مردم صحیفه نور جلد 16 ص 19 18 تاریخ: 14/11/ 60

17 بیانات امام خمینی در دیدار با مسئولین ستاد تبلیغات جنگ صحیفه نور جلد 18 ص 111 112 تاریخ: 28/6/ 62

18 پیام امام خمینی به روحانیون در مورد استراتژی آینده نظام صحیفه نور جلد 21 ص 94 تاریخ: 13/12/ 67

19 بیانات امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان دانشکده افسری صحیفه نور جلد 17 ص 46 تاریخ: 11/7/ 61

20 بیانات امام خمینی در جمع مردم مرزنشین صحیفه نور جلد 13 ص 107 تاریخ: 8/7/ 59

21 بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای ستاد بسیج اقتصادی صحیفه نور جلد 16 ص 162 تاریخ: 8/3/ 61

22 وصیت نام سیاسی الهی حضرت امام (س) صحیفه نور جلد 21 ص 194 تاریخ تحریر: 26/11/61 تاریخ قرائت: 15/3/ 68

23 در زمان سخنرانی 5/1 سال از شروع جنگ گذشته بوده است.

24 بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشکده افسری صحیفه نور جلد 15 ص 240 تاریخ: 11/9/ 60

کلمات کلیدی
اسلام  |  جنگ  |  عراق  |  ایران  |  جنگ تحمیلی  |  صحیفه نور  |  دفاع  |  بیانات امام‌خمینی در دیدار  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : خیلی بده تاریخ : 1400/07/10

خلعال

نویسنده : ناشناس تاریخ : 1399/11/04

سلام